Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek spektakllar

0
11865
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Baş drama teatry

28.02.2015. “Söýgi hem mekirlik” – 19.00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

27.02.2015. “Hazyna” – 19.00.

28.02.2015. “Bir ojakda iki dünýä” – 19.00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli ýaşlar teatry

24.02.2015. “Sakarja geçi” – 11.00.

25.02.2015. “Çandu” – 11.00.

26.02.2015. “Täsin tebip” – 11.00.

27.02.2015. “Watan hakda üç aýdym” – 19.00.

28.02.2015. “Döwletli döwran geldi” – 19.00.

A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatry

27.02.2015. “Derňewçi” – 19.00.

28.02.2015. “Kör garga” – 12.00.

28.02.2015. “Otello” – 19.00.

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

27.02.2015. “Dostlugyň güýji” – 19.00.

28.02.2015. “Bagt mekany” – 19.00.

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

28.02.2015. “Züleýhanyň ýaglygy” – 19.00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler