A.S.PUŞKIN ADYNDAKY DÖWLET RUS DRAMA TEATRYNDA GÖRKEZILJEK SPEKTAKLLARYŇ SANAWY

0
8058
Salgysy:
г. Ашгабат, пр. Махтумкули
Telefon belgiňiz:
(993 12) 36-41-93
Soňky täzelenme:

 A.S.PUŞKIN ADYNDAKY DÖWLET RUS DRAMA TEATRY

2015-NJI ÝYLYŇ ÝANWARYNDA MEKDEP OKUWÇYLARYNYŇ GYŞKY DYNÇ ALYŞ GÜNLERI GÖRKEZILJEK SAHNALAR

 

02.01.2015 anna – Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00; 13:00

03.01.2015 şenbe - Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00; 13:00

04.01.2015 ýekşenbe - Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00; 13:00

05.01.2015 duşenbe - Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00; 13:00

06.01.2015 sişenbe -  Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00; 13:00

07.01.2015 çarşenbe - Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00; 13:00

08.01.2015 penşenbe - Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00; 13:00

09.01.2015 anna - Ş. Perro «Ädikli pişik»  11:00

Salgysy: Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler