Soňky habarlar

Arhiw

Переводы - Terjimeler

0
1127
Eýesi:
Kakageldi
Telefon belgiňiz:
+99362043508
Pocta:
geldishtoylyev@gmail.com
Bahasy:
100
Soňky täzelenme:
Переводы с русского, туркменского и английского языков. Для подобности наберите: +99362043508 или напишите по электронной почте: calixotoyl@gmail.com Rus, iňlis we türkmen dillerinden terjimeler. Anyk maglumat almak üçin: +99362043508 jaň ediň ýa-da calixotoyl@gmail.com -a email üsti bilen ýazyň.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler