Soňky habarlar

Arhiw

Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň tertibi

0
12682
Soňky täzelenme:

Türkmenistanda Dünýä çempionatynyň oýunlary Aşgabat wagty bilen “Matç” teleýaýlymy arkaly göni ýaýlymda görkeziler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler