Arhiw

Aşgabatdaky teatrlarda 29 — 30-njy oktýabr aralygynda görkeziljek sahna eserleri

0
11515
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

 • 29-njy oktýabr: «Syrly sandyk» 19:00;
 • 30-njy oktýabr: «Yşgyň gämisi» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

 • 29-njy oktýabr: «Aýdym-sazly gülki agşamy»;
 • 30-njy oktýabr: «Aýdym-sazly gülki agşamy».

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 29-njy oktýabr: «Galkynan göwünler» 19:00;
 • 30-njy oktýabr: «Aşyk peýker» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 29-njy oktýabr: «Gülki agşamy» 19:00;
 • 30-njy oktýabr: «Arşyn mal alan»

Türkmen Döwlet gurjak teatry

 • 29-njy oktýabr: «Böwenjik» 17:00;
 • 29-njy oktýabr: «Iň hezil gün» 19:00;
 • 30-njy oktýabr: «Balykçy we balyjak» 12:00;
 • 30-njy oktýabr: «Balykçy we balyjak» 17:00;
 • 30-njy oktýabr: «Çagaly öý bazar» 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler