Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda tennis boýunça ýaryş geçiriler

0
24823
Soňky täzelenme:

 8-13 oktýabrda Aşgabatda 18 ýaşa ýetmedik türgenleriň arasynda Türkmenistanyň tennis boýunça ýaryşy geçiriler.

 

Giňişleýin maglumatlar bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler