Arhiw

Onlaýyn Bazar

0
4287
Adyňyz, familiýaňyz:
kaspian-tm
Salgysy:
Mary.Ş. Galkynyş köçesi
Telefon belgiňiz:
+99361535292
Pocta:
corliyewgurban@gmail.com
Web adres:
kaspian-tm.com
Soňky täzelenme:
Kaspian kompanýasy size täze açylan internet söwda bazaryny hödürleýä. Kaspian internet söwda bazarynda Türkkmenistanyň 5 welaýatynyň ähli künjeklerinde ýerleşýän gurluşyk we oba-hojalyk harytlaryna degişli dükanlar we tejribeli ussalary çalt we amatly bahadan tapyp bilersiňiz

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler