Soňky habarlar

Arhiw

Jaz öwüşgünleri konserti

0
13583
Salgysy:
Дворец мукамов Государственного культурного центра Туркменистана
Telefon belgiňiz:
22-38-98
Soňky täzelenme:

4-nji iýunda Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde jaz sazyny söýüjiler üçin syýahat-konserti geçiriler.

Konsertiň maksatnamasynda geçen asyryň 20-nji ýyllarynyň eserleri bilen birlikde häzirki zaman eserleri hem ýaňlanar. Wokal kompozisiýalary Bahar Durdyýewa, Maýsa Nyýazowa we Döwran Şammyýew dagy ýerine ýetirer.

Klawişa saz guralynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumow,  deprekde Aram Bezikýan we Igor Şewtsow bas gitarada eserleri ýerine ýetirer.

  • Geçiriljek ýeri: Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgi
  • Senesi: 2022-nji ýylyň 4-nji iýuny sagat 19:00
  • Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 22 38 98; (863) 46 71 77; 51 41 57; (864) 0374 56

 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler