Soňky habarlar

Arhiw

Çagalaryň surat çekmek bäsleşigi "Arzuwdaky awtoulag"

0
31417
Salgysy:
Улица Огузхана, 7/A
Telefon belgiňiz:
+993 12 437057
Soňky täzelenme:

Bäsleşik 1-nji iýundan 30-njy oktýabr aralygynda dowam eder.

15 ýaşa çenli çagalar gatnaşyp bilerler.

Esasy baýrak planşet.

Sosial ulgam we telefon belgisi: +993 12 437057.

Taýyn suratlary gurnaýjylara şu salgy boýunça eltmeli: Oguzhan köçesi, 7 / A.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler