Soňky habarlar

Arhiw

Demir ýol enjamlary

1
7578
Eýesi:
Евгений
Telefon belgiňiz:
+79390078965
Pocta:
spb-kts@yandex.ru
Soňky täzelenme:
SVS LTD. - demir ýol ulaglarynyň tigirli toplumlaryny öwürmek üçin tigir torbalaryny dizaýn etmekde, öndürmekde, abatlamakda we döwrebaplaşdyrmakda ýöriteleşen kompaniýa. Kärhananyň işgärleri geçmişde enjamlary abatlamak we döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly ähli çäreleri geçirmekde baý tejribä eýe bolan Kramatorsk maşyn gurallary zawodynyň öňdebaryjy tehniki hünärmenleri bolup işleýärdi. Önümleriň esasy görnüşleri: 1. Tigirleri öwürmek üçin KS1836F3 tigirli torna 2. Tigirleri öwürmek üçin KS1836F2 tigirli torna 3. Tigirleri öwürmek üçin KS912F3 tigirli torna 4. Tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky KS950F3p 5. Tigirli tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky KS941F3 6. Tigirli tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky KS909F3 7. Tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky KS20F3 8. Tigirli tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky A41. 01. 000-KS torna 9. Tigirli tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky A41F3 (A41. 01. 000-KS. F3) 10. Tigirli tigirleri öwürmek üçin A41. 01. 000-KS. M ykjam tigirli torna 11. Tigirli tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky U2000. KS 12. Demir tigir torbasynyň aşagynda RWL2020 13. Tigirli tigirleri öwürmek üçin demir ýoluň aşagyndaky RT950F3 RSMD 14. UKTK-2000. KS tigirleri öwürmek üçin bitewi tigir öwrüm toplumy 15. UDS120. KS / UDS160. KS / UDS200. KS togalanýan aksiýany götermek üçin gaplaýyş bölümi 16. Tigirli tigirlere basmak we basmak üçin KS6738F2 basyň 17. KS301 (RT301, RT301. 01) demir ýol oklaryny berkitmek üçin öwrüm we togalanýan maşyn 18. KZ-132, KZh-20 / KZh20 maşyn üçin KS-133 kesiji 19. Tigir tornalary üçin CNC hasaplaýjylary / CNC hasaplaýjylary 20. Tigir tornalary üçin gidro-CNC KZTS 1836 / RAFAMET UBB-112 21. Lokomotiwiň tigir hereketlendirijisini gurmak / sökmek üçin ESPL-30. KS nurbat rampasy 22. Lokomotiwiň tigir hereketlendirijisini asmak üçin ESPL-70M. KS nurbat rampasy 23. Sensor 36-77-01 gidrawlik / gidrokopiýa 24. Tigir torbalary üçin ätiýaçlyk şaýlary KZTS / RAFAMET 25. Tigir torbalarynyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen düýpli abatlamak KZTS / RAFAMET 26. Tigirleriň emele gelmegi we abatlanylmagy üçin wagon we tigir ussahanasy (VKM) 27. KS-412 öwrüm we aýlanýan maşyn 28. MAJ40KS 30 kJ täsirli energiýa bilen pnewmatik ýasama çekiç

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler