Soňky habarlar

Arhiw

"Gül Zemin" kinoteatrynda Remezan aýy mynasybetli arzanladyş

0
8964
Soňky täzelenme:

"Gül zemin" kinoteatry mukaddes Remezan aýy mynasybetli ähli kinofilmleriň peteklerine 50% arzanladyş yglan edýär. Arzanladyş 2 maýa çenli dowam eder.

  • Salgysy: Taslama köçesiniň we Magtymguly şaýolynyň çatrygy "Gül Zemin" söwda-dynç alyş merkezi
  • Habarlaşmak üçin telefon: +99365848459.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler