Soňky habarlar

Arhiw

"Nbatly ýollar" Gozgalmaýan emläk agentligi

0
1744
Eýesi:
Nobatly ýollar
Salgysy:
Balkanabad şäheri
Telefon belgiňiz:
+99364184414
Pocta:
nobatlyyollar@gmail.com
Bahasy:
500
Soňky täzelenme:
GOZGALMAYAN EMLÄK AGENTLIGI. - Jaylary satmak we satyn almak - Alys satys islerini amala asyrmak (resminamalary toplamak) - Sowgat bermek we miras geçirmek - Dowlet jaylaryny hususylasdyrmak - Jaylary ulanysa kabul etmek (yerden jaylary) - Rayatlary hasaba goymak we hasapdan cykarmak ishlerini amala asyrmak - Kireyine bermekde we almakda komek edyaris TEL: +99364184414

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler