Soňky habarlar

Arhiw

Altynçaýhana

0
20577
Salgysy:
Gurbansoltan eje şaýoly168.
Telefon belgiňiz:
+99365723746,723547

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler