Soňky habarlar

Arhiw

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy Şahsy goranyş serişdelerini üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

0
3688
Soňky täzelenme:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy ¹ 10096899 — Şahsy goranyş serişdelerini üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 24-nji apreline, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler