Arhiw

Asman Marketing

0
5251
Telefon belgiňiz:
(+993 60) 13 98 39
Soňky täzelenme:

Kärhanalar we guramalar üçin sanly, çap, grafika we marketing strategiýalaryny gowulandyrmakda ýöriteleşen döredijilik gullugy.

Müşderiler bilen dürli pudaklarda işleýärler, sanly marketing strategiýalaryny döredýärler, broşýuralary, bellikleri we başgalary döredýärler - markasynyň häzirki bazarda ösmegine nämeler gerek bolsa. Sanly marketing meýilnamasy gerekmi? Size dürli marketing hyzmatlaryny hödürlemek üçin ähli mümkinçilikleri we serişdeleri bolan Sertifikatly hünärmen bolanymyz üçin buýsanýarys!


 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler