Soňky habarlar

Arhiw

Asman Marketing

0
1341
Telefon belgiňiz:
(+993 60) 13 98 39

Kärhanalar we guramalar üçin sanly, çap, grafika we marketing strategiýalaryny gowulandyrmakda ýöriteleşen döredijilik gullugy.

Müşderiler bilen dürli pudaklarda işleýärler, sanly marketing strategiýalaryny döredýärler, broşýuralary, bellikleri we başgalary döredýärler - markasynyň häzirki bazarda ösmegine nämeler gerek bolsa. Sanly marketing meýilnamasy gerekmi? Size dürli marketing hyzmatlaryny hödürlemek üçin ähli mümkinçilikleri we serişdeleri bolan Sertifikatly hünärmen bolanymyz üçin buýsanýarys!


 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler