Soňky habarlar

Arhiw

"Luminarc Ashgabat" – Aşhana esbaplar

0
4815
Salgysy:
Туркменистан, Aшхабад, ул. Aйтакова, ТЦ 15 лет Независимости (Оптовка)
Telefon belgiňiz:
(+993 63) 16 06 61
Pocta:
muhadov98@mail.ru

“Luminarc”, dürli ýagdaýdaky we agşamlyk naharlary goýmak üçin jamlar we tabaklar ýaly gündelik durmuşyňyza goşant goşýan dürli kolleksiýalary hödürleýär.

“Luminarc” önümleri çydamlydyr, sebäbi önümçilik döwründe temperatura we maýatnik synagy ýaly belli bir ýylylyk bejergisinden geçýär we has gowy termiki we zarba garşylygy kepillendirýär, holodilnikden ýaňy çykan iýmit gapyny mikrotolkun bilen hem alyp bolýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler