Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde «Ussatlaryň ýarmarkasy» geçiriler

0
68563
Salgysy:
ТЦ «Багтыярлык»
Telefon belgiňiz:
+993 65 88-34-48
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 20-nji iýunynda «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde «Ussatlaryň ýarmarkasy» geçiriler. 

Telefon: +993 65 88-34-48

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler