Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli şowhunly dabara geçiriler

0
63176
Salgysy:
ул. Огузхана, 112 (Айтакова), ТЦ Бахтыярлык.
Soňky täzelenme:

1-nji iýunda sagat 20:00-da «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli şowhunly (şow) dabara geçiriler. 
Salgysy: Oguz han koşesi, 112.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler