Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda "Gitara we söýgüli aýdymlar" atly aýdym-saz agşamy geçiriler

0
44455
Salgysy:
г.Ашхабад в здании «Медени Меркези».
Telefon belgiňiz:
+99365 61-26-61
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 22-nji martynda sagat 18:30-da Berdimyrat Berdiýewiň «Gitara we söýgüli aýdymlar» atly şahsy konserti geçiriler.
Salgysy: Aga berdiýew köçesi «Medeni merkez»
Telefon: +993 65 61-26-61.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler