Soňky habarlar

Arhiw

Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçiriler

0
15379
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Ankara köçesiniň 99-njy jaýy
Telefon belgiňiz:
47-85-75, 47-85-46, 47-85-72
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 6-njy martynda sagat 18:00-da Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň medeni-işewürlik merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçiriler.

Konsertde Gözel A, Eldar A, Repa H, Berdi Ç, Mekan Ş, Meýlis H ýaly bagşylar çykyş eder.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Ankara köçesiniň 99-njy jaýy.

Telefon: 47-85-75, 47-85-46, 47-85-72.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler