Soňky habarlar

Arhiw

30-njy dekabrda Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
22728
Telefon belgiňiz:
21-26-74, 21-28-41
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 30-njy dekabrynda sagat 18:00-da Aşgabat şäheriniň Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl mynasybetli estrada ýyldyzlarynyň gatnaşmagynda şowhunly konsert geçiriler. Konsertde Ýylyň parlak ýyldyzy Azat Dönmezow, Gülşat Gurdowa, Parahat Amandurdyýew, Durdy Durdyýew, Ahmet Atajanow ýaly ýyldyz bagşylar çykyş eder.
Telefon: 21-26-74, 21-28-41.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler