Soňky habarlar

Arhiw

29-njy dekabrda Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
20777
Telefon belgiňiz:
21-26-74, 21-28-41
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 29-njy dekabrynda sagat 18:00-da Aşgabat şäheriniň Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl mynasybetli estrada ýyldyzlarynyň gatnaşmagynda şowhunly konsert geçiriler. Konsertde Sahydursun Hojakowa, Begmyrat Annamyradow, Nurýagdy Rejepow, Rahman Hudaýberdiýew, Söhbet Kasymow ýaly ýyldyz bagşylar çykyş eder.
Telefon: 21-26-74, 21-28-41.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler