Soňky habarlar

Arhiw

28-nji dekabrda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
13644
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13.
Telefon belgiňiz:
49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 64 86-02-81
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 28-nji dekabrynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezi Sizi Täze ýyl mynasybetli geçiriljek konserte çagyýar. Konsertde Gasan Mamedow, Hoja Babaýew, Eneş Amanow, Zulfiýa Jumabaýewa, Ahmet Orazgulyýew, Aýdyňmuhammet Ahmedow çykyş eder.
Telefon: 49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 64 86-02-81.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler