Soňky habarlar

Arhiw

27-nji dekabrda Agajan Igdirowyň konserti geçiriler

0
12542
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13
Telefon belgiňiz:
49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 61 78-17-17
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 27-nji dekabrynda sagat 18:00-da «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde janly sesde Agajan Igdirowyň (Amon) konserti geçiriler.
Telefon: 49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 61 78-17-17.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler