Soňky habarlar

Arhiw

Balkan welaýatynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
14658
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 20-sine Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Balkan welaýatynyň Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynda estrada aýdymçylaryň şowhunly konserti geçiriler. Konsertde Atajan Berdiýew, Dilber Rahmanowa, Parahat Amandurdyýew, Begenç Çaryýew ýaly bagşylar çykyş eder.

Konsert sagat 17:00 - 19:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler