Soňky habarlar

Arhiw

2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda «Watanda» Täze ýyl mynasybetli konsert

0
18553
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Гороглы, 46.
Telefon belgiňiz:
92-18-65
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda sagat 16:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler.
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler