Soňky habarlar

Arhiw

25-29-njy dekabrda Aşyr Däde täze ýyl şowhunyna çagyrýar

0
80255
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 46-njy jaýy
Telefon belgiňiz:
92-18-65
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 25-29-njy dekabrynda sagat 16:00-da «Watan» kinokonsert merkezi körpeler üçin Aşyr Däde, Aýaz Babadyr Garpamygyň gatnaşmagynda täze ýyl sowgatlary bilen «Siziň üçin körpeler» atly şowhunly dabara çagyrýar!
Petekleriň bahasy: 15 manat.
Telefon: 92-18-65

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler