Soňky habarlar

Arhiw

2019-njy ýylyň 7-nji dekabrynda Aşgabatda ArtBazar geçiriler

0
18966
Salgysy:
ТЦ «Багтиярлык»
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 7-nji dekabrynda Aşgabadyň «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde sagat 13:00-dan 19:00 aralygynda ArtBazary geçiriler. Bu ýerde täze ýyl bezegleri we oýnawaçlary şeýle hem el işleriniň önümleri görkeziler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler