Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Biz we çagalar» atly şowhunly dabara geçiriler

0
82989
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13
Telefon belgiňiz:
+993 61 08-76-76, 49-26-58
Soňky täzelenme:

2020-njy ýylyň 2-nji ýanwarynda Aşgabadyň «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Biz we çagalar» atly şowhunly dabara geçiriler.
Başlanýan wagty 16:30.
Telefon: +993 61 08-76-76, 49-26-58

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler