Arhiw

Aşgabatda «Ýuwaş gelin» kinofilmini döredijiler bilen duşuşyk geçiriler

0
10660
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 46-njy jaýy
Telefon belgiňiz:
92-18-65, 92-04-67

24-nji noýabrda Aşgabatda «Ýuwaş gelin» kinofilmini döredijiler bilen duşuşyk geçiriler. 
Telefon: 92-18-65, 92-04-67.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň