Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyry: Türkmenistan ― KHDR

0
10021
Salgysy:
Стадион «Копетдаг» / Kopetdag Stadium

Dünýä çempionaty ― 2022-niň Aziýa boýunça saýlama tapgyrynyň bäşinji duşuşygynda Türkmenistanyň futbol ýygyndysy KHDR-nyň ýygyndysyny kabul eder. Duşuşyk 14-nji noýabrda Aşgabat şäherindäki «Köpetdag» stadionynda geçiriler. Onuň başlanjak wagty 16:00  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler