Soňky habarlar

Arhiw

23-24-nji sentýabrda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Garaşsyzlygyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergisi geçiriler

0
72619
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 23 — 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurt Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanan sergini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:
23-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
24-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler