Soňky habarlar

Arhiw

Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebine 2019-2020-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän okuwçylaryň dykgatyna

0
98120
Salgysy:
Aşgabat şäheri, Ata-türk köçesi jaý 21
Telefon belgiňiz:
21-26-59, 21-26-63
Soňky täzelenme:

Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebine 2019-2020-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän 2006-njy ýylda doglan 6-njy synpy tamamlaýan (2013-nji ýylda 7 ýaşdan 1-nji synpa okuwa kabul edilen) okuwçylaryň dykgatyna

Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebine sportuň sambo, dzýudo göreşi, erkin göreşi, grek-rim göreşi, guşakly göreş, agyr atletika, basketbol, boks, hokkeý, figuralaýyn typmak, tigir sporty, stoluň üstünde oýnalýan tennis, suwda ýüzmek, woleýbol görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden okuwçylar kabul edilýär.

2019-njy ýylyň 01-27-nji iýuly aralygynda ýokarda görkezilen sport görnüşleri boýunça Aşgabat şäherinde Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde kabul edilýär. Okuwçylaryň medisina barlagy, synag esasynda saýlap almak bäsleşigi 2019-njy ýylyň 29-njy iýulyndan - 05-nji awgusty aralygynda geçirilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Ata-türk köçesi jaý 21.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 21-26-59, 21-26-63.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler