14-nji iýulda Aşgabatda «Biz we çagalar» atly teatrlaşdyrylan tomaşa geçiriler

0
82783
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13
Telefon belgiňiz:
+99363 25-87-17, 49-26-58
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 14-nji iýulynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Biz we çagalar» atly teatrlaşdyrylan tomaşa geçiriler.
Telefon: +99363 25-87-17, 49-26-58

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler