Soňky habarlar

Arhiw

30-njy maýda Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň keramika suratkeşleriniň sergisi geçiriler

0
30715
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Asudalyk köçesiniň 33-nji jaýy
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we suratkeşler birleşmesiniň guramagynda Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň amaly-haşam sungaty kafedrasynyň «Keramika» bölüminiň mugallymlarynyň şahsy sergisi geçiriler. Sergide Gülnara Babaýewa keramika suratkeşleri Baýram Bahar Annagulyýewler ýaş suratkeşler Aýna Jennet Annagulyýewler, Bally Babaýew, Kerem Durdyýew dagylaryň işleri görkeziler.
Sergi 2019-njy ýylyň 30-njy maýynda sagat 16:00-da açylar.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Asudalyk köçesiniň 33-nji jaýy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler