Soňky habarlar

Arhiw

25-nji maýda Aşgabatda soňky jaň dabarasy mynasybetli konsert geçiriler

0
2244
Salgysy:
Aşgabat ş., Görogly köçesi 46
Telefon belgiňiz:
+993 65 60-70-99 (imo), 92-18-65, 92-04-67

25-nji maýda sagat 18:00-da «Watan» kinokonsert merkezi soňky jaň dabarasy mynasybetli Sizi Hydyr Orazgulyýewiň alyp barmagynda ýyldyz bagşylar Ýegenmyrat Ýegenow, Süleýman Uşakow (S Beater), Şamämmet Hanmämmedowyň gatnaşmagynda konserte çagyrýar!
Telefon: +993 65 60-70-99 (imo), 92-18-65, 92-04-67.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler