Archive news

25-nji maýda Aşgabatda estrada aýdymçylaryň konserti geçiriler

0
926
Salgysy:
Aşgabat ş., Görogly köçesi 46
Telefon belgiňiz:
+993 65 60-70-99 (imo), 92-18-65, 92-04-67

25-nji maýda sagat 20:00-da «Watan» kinokonsert merkezi Sizi Hydyr Orazgulyýewiň alyp barmagynda ýyldyz bagşylar Aýmyrat Gurbanow, Kuwwat Dönmezow, Rejep Hojamuhammedow Begler Nurberdiýewiň gatnaşmagyndaky konserte çagyrýar!
Telefon: +993 65 60-70-99 (imo), 92-18-65, 92-04-67.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň