18-nji maýda Aşgabatda estrada aýdymçylaryň konserti geçiriler

0
2585
Salgysy:
Aşgabat ş., Görogly köçesi 46
Telefon belgiňiz:
+993 65 60-70-99, 92-18-65, 92-04-67

18-nji maýda sagat 18:00-da «Watan» kinokonsert merkezi Sizi Bahram Baýramgeldiýewiň alyp barmagynda ýyldyz bagşylar Gülnar Muhammedowa, Serdar Turjanow, Rahman Täçmuhammedow Begler Nurberdiýew, Merdan Gulçarowyň gatnaşmagyndaky konserte çagyrýar!
Telefon: +993 65 60-70-99, 92-18-65, 92-04-67.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler