Soňky habarlar

Archive news

Balkanabatda, Türkmenbaşyda we Aşgabat şäherinde «Mariachi Champaña Nevin» amerikan toparynyň konserti geçiriler

0
1024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy «Mariachi Champaña Nevin» toparynyň ýerine ýetirmeginde amerikan günorta-günbatar aýdym-sazlarynyň konsertine sizi çagyrýar.

Konsertleriň geçiriljek ýeri we senesi:

2019-njy ýylyň 26-njy marty 18:30-da Balkanabat şäheri, Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry. 

2019-njy ýylyň 27-nji marty 18:30-da Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumy.

2019-njy ýylyň 29-njy marty 18:30-da Aşgabat şäheri, «Watan» kinokonsert merkezi «Mariachi Champaña Nevin» toparynyň «Aşgabat» döredijilik topary bilen bilelikdäki konserti.

Giriş tölegsiz


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň