Halkara Nowruz baýramy mynasybetli Eýranly «Jeýlan» aýdym-saz toparynyň konsertleri geçiriler

0
1104

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Medeniýet merkezi Sizi Halkara Nowruz baýramy mynasybetli Eýran Yslam Respublikasynyň Demirgazyk Horasan welaýatynyň «Jeýlan» aýdym-saz toparynyň konsertlerine çagyrýar.
Konsertler:
2019-njy ýylyň 20-nji martynda, sagat 17.00-da «Watan» kinokonsert merkezinde
2019-njy ýylyň 22-nji martynda, sagat 18.00-da Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda,
2019-njy ýylyň 23-nji martynda, sagat 16.00-da Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda geçirilýär.
GIRIŞ TÖLEGSIZ

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň