Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda britaniýaly aýdymçy Joss Stounyň konserti geçiriler

0
24942
Salgysy:
Aşgabat ş., Görogly köçesi 46
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýa we ÝUNISEF sizi çagalaryň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň 30 ýyllygy mynasybetli Beýik Britaniýanyň meşhur aýdymçysy Joslin Stoukeriň (Joss Stoun) ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen bilelikdäki konsertine çagyrýarlar.
Konsert 2019-njy ýylyň 7-nji martynda sagat 19:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde geçiriler.
Giriş tölegsiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler