Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki teatrlarda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi (15.02.19-17.02.19)

0
10502
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

15.02.2019 ý. - “Perwana” - 19:00

17.02.2019 ý. -  “Hindi rowaýaty” - 19:00

--------------------------------------------------

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

15.02.2019 ý. - “Etme oglan sen oýun” - 19:00

16.02.2019 ý. - “Bir ojakda iki dünýä” - 19:00

17.02.2019 ý. - “Sawçy hem sallahlar” - 19:00

--------------------------------------------------

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

15.02.2019 ý. -   “Döwletli döwran geldi” - 19:00

16.02.2019 ý. - “Hak aşyklar” - 19:00

17.02.2019 ý. - “Gyzaryp ýaşan şapak” - 19:00

--------------------------------------------------

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

15.02.2019 ý. -“Arşyn mal alan” - 19:00

16.02.2019 ý. - “Gyzyl şyrdajyk” - 12:00

16.02.2019 ý. - “Ýüreklere ýol” -  19:00

17.02.2019 ý. - “Dýuýmjagaz” - 12:00

17.02.2019 ý. -“Mejbury tebip bolan” - 19:00

--------------------------------------------------

Türkmen döwlet gurjak teatry

16.02.2019 ý. - “Taýharjyk” - 12:00

16.02.2019 ý. - “Aşyklar” -  19:00

17.02.2019 ý. - “Kerwenbaşynyň ogly” - 12:00

17.02.2019 ý. - “Arşyn mal alan” - 19:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler