Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň tomaşa jaýlarynda

0
3786
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Baş drama teatry 
1-nji fewralynda «Mejbury tebip bolan», sagat 19:00-da.
2-nji fewralynda «Bagt kenarynda», sagat 19:00-da.
3-nji fewralynda «Ependi ýa-da gülkünç goňşy», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
1-nji fewralynda «Bir Selbiniň yşgynda», sagat 19:00-da.
2-nji fewralynda «Ak alaňlaryň aýdymy», sagat 19:00-da.
3-nji fewralynda «Ykbal öwrümleri», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
1-nji fewralynda «Sawçylar», sagat 19:00-da.
2-nji fewralynda «Ependi sen kim?», sagat 19:00-da.
3-nji fewralynda «Alty gelin», sagat 19:00-da.
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
1-nji fewralynda «Päk we günäli», sagat 19:00-da.
2-nji fewralynda «Amanat giýew», sagat 19:00-da.
3-nji fewralynda «Derňewçi», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
2-nji fewralynda «Gülki agşamy», sagat 19:00-da.
3-nji fewralynda «Gülki agşamy», sagat 19:00-da.
Türkmen döwlet gurjak teatry
2-nji fewralynda «Bir we Iki», sagat 12:00-da; «Gurjak gyz», sagat 19:00-da.
3-nji fewralynda «Alýaňak», sagat 12:00-da; «Çagaly öý bazar», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň döwlet sirki
2-nji fewralynda «Täsin, şowhunly çykyşlar», sagat 18:00-da.
3-nji fewralynda «Täsin, şowhunly çykyşlar», sagat 16:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler