Türkmenistanyň tomaşa jaýlarynda

0
4796
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda 
11-nji ýanwarda «Şadyýan wäşiler», sagat 19:00-da. 
12-nji ýanwarda «Hindi rowaýaty», sagat 19:00-da. 
13-nji ýanwarda «Deň etmän — duş etmez», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
11-nji ýanwarda «Ak alaňlaryň aýdymy», sagat 19:00-da. 
12-nji ýanwarda «Söýgi bizi halas eder», sagat 19:00-da. 
13-nji ýanwarda «Talyp söýgüsi», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda 
11-nji ýanwarda «Gyzaryp ýaşan şapak», sagat 19:00-da. 
12-nji ýanwarda «Toý», sagat 19:00-da. 
13-nji ýanwarda «Alty gelin», sagat 19:00-da.
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda 
11-nji ýanwarda «Andro we Sandro», sagat 19:00-da. 
12-nji ýanwarda «Ýüreklere ýol», sagat 19:00-da. 
13-nji ýanwarda «Gitme!», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda 
12-nji ýanwarda «Söýgi bar ýerinde», sagat 19:00-da. 
13-nji ýanwarda «Kämillige ýol açan döwür», sagat 19:00-da.
Türkmen döwlet gurjak teatrynda
12-nji ýanwarda «Aşyklar», sagat 19:00-da. 
13-nji ýanwarda «Jüýteniň toýy», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Döwlet sirkinde 
12-nji ýanwarda şowhunly täsin çykyşlar, sagat 18:00-da. 
13-nji ýanwarda şowhunly täsin çykyşlar, sagat 12:00, 16:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler