Archive news

«Watan» kinokonsert merkezi sizi Täze ýyl mynasybetli konsertlere çagyrýar

0
1676
Salgysy:
В киноконцертном центре «Ватан»
Telefon belgiňiz:
92-18-65, 92-04-67

2018-nji ýylyň 28-nji dekabrda sagat 18:00, 19:30-da Güljahan Beknazarowa, Azat Dönmezow, Kuwwat Dönmezow ýaly bagşylaryň konserti bolar.

2018-nji ýylyň 29-njy dekabrda sagat 19:00-da Amangül Mämmetýazowa, Aşyr Gurbanow (Aşyr däde), Oguljahan Bekiýewa ýaly wäşiler gülkili sahna oýunlaryny ýerine ýetirerler we Şamämmet Hanmämmedow, Züleýha Kakaýewa, Ahmet Orazgulyýew ýaly ussat bagşylar özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

2018-nji ýylyň 30-njy dekabrda sagat 19:00-da Ogulnur Uzunowa, Ýegen Ýegenow, Arslan Berdiýew, Serdar Turjanow, Pena Çorow ýaly bagşylaryň konserti bolar.

2019-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda sagat 18:00, 20:00-da Perhat Ataýew, Güljahan Beknazarowa, Rejep Hojamuhammedow ýaly bagşylar täze ýyl mynasybetli özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş ederler.

Habarlaşmak üçin telefon: 92-18-65, 92-04-67


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň