Archive news

«Watan» kinokonsert merkezi sizi Täze ýyl mynasybetli şowhunly tomaşa çagyrýar

0
1617
Salgysy:
В киноконцертном центре «Ватан»
Telefon belgiňiz:
92-18-65, 92-04-67

Täze ýyl mynasybetli geçiriljek aýdym-sazly şowhunly konsertde Aşyr däde, Aýazbaba we Garpamyk Siziň üçin körpeler ezizi çagalar atly baýramçylyk şowhunyna çagyrýar. Size täze ýyl sowgatlary garaşýar!

Şowhunly çykyşlar 26-27-28-nji dekabrda sagat 16-00-da başlanar.

Habarlaşmak üçin telefon: 92-18-65, 92-04-67


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň