Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Türkiýeli nakgaş-keramikaçy Ibrahim Kuşlunyň sergisi geçiriler

0
5100
Salgysy:
В Музее Изобразительных искусств
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2018-nji ýylyň «Türkmenistan — beýik ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi hem-de Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň 95 ýyllygy mynasybetli türk nakgaş-keramikaçysy Ibrahim Kuşlunyň sergisine çagyrýarys.
Sergi 2018-nji ýylyň 14-17-nji dekabrynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirilýär. 
Sergi 2018-nji ýylyň 14-nji dekabrynda sagat 10:00-da açylýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler