Arhiw

Senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisi geçiriler

0
7702
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasy
Telefon belgiňiz:
39-88-85-(84)-(83)-(82)-(81)-(38)
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwary — 2-nji fewraly aralygynda senagat önümleriniň, enjamlarynyň we döwrebap tehnologiýalaryň halkara sergisini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

31-nji ýanwarda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

1-nji fewralda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

2-nji fewralda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy salgysynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-85-(84)-(83)-(82)-(81)-(38).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler