Arhiw

26-njy dekabrda türkmen estrada ýyldyz aýdymçylarynyň konserti geçiriler

0
6927
Salgysy:
Комплекс зимних видов спорта
Telefon belgiňiz:
(+99312) 21-26-58; 21-26-70

26-njy dekabrda 18:00-da türkmen estrada aýdymçylarynyň konserti geçiriler. Konsertde ýyldyz aýdymçylar Annaguly Myratdurdyýew, Sahydursyn Hojakowa, Mähri Pirgulyýewa, Eldar Ahmedow, Rahman Hudaýberdiýew, Ahmet Atajanow, Hajy Ýazmämmedow çykyş eder.

Konserte gatnaşmak üçin petekleri Sportuň gyşky oýunlar toplumynyň kassasyndan alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefonlary: (+99312) 21-26-58; 21-26-70.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler