Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Russiýanyň meşhur “Na-na” topary çykyş eder

0
5595
Salgysy:
В Дворце зимних видов спорта
Telefon belgiňiz:
(+99312) 21-26-58, 21­-26-70.

Täze ýyly dünýä meşhur aýdym-saz ýyldyzlarynyň şowhunly baýramçylyk konserti bilen garşy almak Türkmenistanda indi asylly däbe öwrüldi. Ýakyn günlerde Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna ajaýyp baýramçylyk sowgady — Russiýanyň meşhur “Na-na” toparynyň Täze ýyl konserti garaşýar. Topary 1989-njy ýylda meşhur prodýuser Bari Alibasow esaslandyrdy.

“Na-na” toparynyň konserti 24-nji dekabrda 18:00-da Gyşky oýunlar sport toplumynda başlanar

Petekleri toplumyň kassalaryndan satyn alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: (+99312) 21-26-58, 21­-26-70.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler